Skeiv kunst- og kulturformidling

Dette digitale kurset er laget for virksomheter som planlegger å formidle eller programmere skeiv kunst og kultur, og for alle som ønsker å lære mer om hvordan en kan jobbe med lhbt+-perspektiver i kulturlivet. Kurset er utviklet med støtte fra Kulturrådet.
Synstolkning: En samling fargerike symboler og figurer. Kjønnssymboler, en knyttet neve, en varselstrekant også videre.

Å klikke, lese og reflektere seg gjennom kurset tar rundt en time.

Du velger selv om du vil fordype deg i stoffet ved å klikke deg videre via lenker i teksten.

Følg den sorte pilen eller trykk på piltastene på tastaturet, så ledes du gjennom kurset.

For best leselighet og tilgjengelighet, sett nettleseren i fullskjermmodus.

Balansekunst er et samarbeid mellom over 170 kulturvirksomheter som sammen jobber for likestilling og mangfold i kulturlivet.

Et rikt kunst- og kulturliv trenger et mangfold av perspektiver og stemmer. Kunsten skal inspirere, bevege, samle og lære oss ting om oss selv, og om omverden – blant annet. Da er det viktig at kulturlivet oppleves som tilgjengelig og inkluderende for alle, slik at vi får alle historiene fra alle talentene, og kan oppleve kunst og kultur med mange ulike perspektiver.

Vi ønsker oss et samfunn der alle har de samme mulighetene. Da må vi bryte ned barrierer som gjør det vanskeligere for enkelte å lykkes i kulturlivet. Alle i samfunnet skal kunne finne rollemodeller å speile seg i, og alle skal kunne føle seg trygge i kulturlivet.

Kulturfeltet har en unik påvirkningskraft på resten av samfunnet. Representativ og mangfoldig film, musikk, bøker, visuell kunst og scenekunst skaper rollemodeller og kan være en katalysator for likestilling.

Vi lagrer informasjonen anonymt.

Send inn