Risiko i kulturlivet

Illustrasjon med abstrakte former inntil hverandre i fargene rød, sort, lys brun, rosa og litt grå og turkis.

En rekke kjennetegn ved kulturlivet skaper økt risiko for seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk.

Historier fra #metoo-oppropene i kulturlivet illustrerer noen av de særegne kjennetegnene som skaper risiko for seksuell trakassering i vår bransje.

Jeg er under utdanning, bruker sommeren som ulønnet i et spel og i en scene skal jeg voldtas av en 20-25 år eldre mann. Vi prøver scenen og regissøren stopper. Mannen fortsetter å “voldta”. (...) Han holdt meg fast og dunket løs i det som føltes ut som flere minutter. Rundt oss står ti av Norges mest profilerte og anerkjente skuespillere og instruktører. Reaksjonen: latter.

På et stort teater fikk jeg “æren” av å måtte kline med en medspiller under en hel låt, helt uten grunn, etter et innfall fra en regissør. En annen i ensemblet skulle slutte i forestillingen, og på hans siste dag bytter han plass med min medspiller. Ingen spør meg. Følelsen av avmakt når jeg ser en annen mann komme til meg for tre minutters klining. En mann jeg ikke hadde bygget opp tillit til eller gjensidig respekt overfor. Det hadde jeg tydeligvis heller ikke gjort overfor min orginale partner, når han kan sende meg, i min sårbare posisjon, til hvem som helst.

Oppdragsarbeid

I kulturlivet jobber mange frilans og som selvstendig næringsdrivende. Uten fast ansettelse kan det oppleves vanskelig å varsle i frykt for at konflikter kan ødelegge for fremtidige karrieremuligheter. Det kan skape en problematisk maktbalanse at frilansere er mer utskiftbare enn faste ansatte.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Uformelle nettverk

Fordi rekruttering ofte foregår via sosiale nettverk, kan viktigheten av å opprettholde gode relasjoner skape maktforhold som gjør det vanskelig å si ifra om ubehagelige opplevelser og sette grenser.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Hierarkier og konkurranse

I deler av kulturlivet er det tøff konkurranse om få og prestisjefylte plasser og muligheter. Noen institusjoner og personer besitter mye makt i kraft av å kunne avgjøre andres karrieremuligheter. I konkurransepregede miljøer kan det koste folk mye å varsle om uønsket atferd.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Gjennomtrekk

Mange i kulturlivet jobber i produksjoner med begrenset varighet, og går stadig fra en arbeidsplass til den neste. Når man vet at arbeidsforholdet opphører om kort tid, vil mange velge å unngå å varsle om kritikkverdige forhold. På den måten kan ukultur få vokse frem.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Flytende rollekart

I én produksjon er A leder og B medarbeider, mens i neste produksjon er B leder og A medarbeider. Når de samme personene jobber sammen med skiftende roller og ansvarsområder kan det oppstå uklare grenser. Er vi venner? Er vi kollegaer?

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Alkohol

Premierer, utstillinger, konserter, konferanser ​– alkohol er ofte tilstede i kulturlivet. Fest og alkohol kan skape økt risiko for seksuell trakassering.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Glidende overgang mellom jobb og privatliv

Mange kunstnere bruker personlige elementer i sitt kreative arbeid. Turnéliv, kveldsarbeid og sosiale settinger, ofte med alkohol involvert, innebærer likeledes en glidende overgang: hva er jobb og hva er privatliv?

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Intimitet som arbeidsverktøy

For scenekunstnere er kroppen ens arbeidsverktøy. Nærhet med kollegaer er en del av arbeidet og man jobber tett sammen, ofte alene. ​Å innta en rolle kan innebære å utfordre egne intimgrenser. ​Å gå inn og ut av roller kan skape uklarhet rundt hvilke relasjoner, normer og grenser som gjelder når og hvor.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Seksualisert yrkesrolle

Idolisering av skuespillere og musikere kan ofte innebære elementer av seksualisering. «Å spille på sex» er et kjent uttrykk i bransjen. Som utøvende kunstner kan man oppleve at utseende og seksualitet vektlegges i andres vurdering og beskrivelse. I så måte kan man snakke om at selve yrkesrollen er seksualisert.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Talentvern

I enkelte produksjoner og miljøer går hensynet til talentene foran hensynet til alle andre. Det gjør det særlig vanskelig å varsle om uønskede forhold som involverer en særlig talentfull person.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Maktmur

Dersom maktpersoner som trakasserer “kjenner alle” kan det være vanskelig for utsatte å varsle. Hvem skal man varsle til dersom alle har en eller annen nær relasjon til den det gjelder?

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Karismatisk makt

Deler av kulturlivet preges av karismatisk lederskap hvor særlig talentfulle kunstnere får mye makt. Enkelte har påpekt at kunstnere som inntar undervisningsstillinger eller lederstillinger kan identifisere seg mer som kunstnere enn som ledere eller undervisere, og i verste fall kan misforstå sitt ansvar.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Bystander-effekt

"Alle" vet at det foregår maktmisbruk og grenseoverskridelser, men ingen gjør noe. Alle forventer at noen andre skal ta grep, og ansvaret forskyves. At ingen sier ifra skaper samtidig en kultur hvor maktmisbruk fremstår som vanlig – "sånn er det bare".

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Grensesprengende kunst

Kunstneriske praksiser er ofte kjennetegnet av det å sprenge grenser. Kunsten bryter med konvensjoner og normer, og sprenger stadig kunstneriske grenser. Det er samtidig viktig at kunstnere opplever at det rom for å sette egne grenser og at hele produksjonen er bevisste på dette.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Arbeid der personer jobber tett sammen alene

Når to personer jobber sammen alene, kan det føles ekstra sårbart og utrygt å bli utsatt for noe ugreit. Det kan være vanskelig å varsle når man ikke har vitner å støtte seg til.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Arbeid som involverer tett kontakt med kunder eller publikum

Kunder og publikum er ute og har det gøy. Ikke alle klarer å oppføre seg, og mange kunder, besøkende og publikummere glemmer at det som er fest og moro for dem er jobb for andre.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Manglende kunnskap og/eller negative holdninger til grupper

For eksempel til kvinner, lhbtq-personer, personer med flerkulturell bakgrunn, urfolk, religiøse minoriteter, personer med funksjonsnedsettelser.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Seksualisert kultur og sjargong på arbeidsplassen

Noen synes grove vitser er kjempegøy. Enkelte steder kan det oppstå en kultur hvor det å være litt drøy og frekk blir normen. Det er ofte ikke like morsomt for alle.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Manglende kunnskap om diskrimineringsutfordringer og manglende evne for å forstå andre gruppers perspektiver

Dersom man selv ikke opplever diskriminering og fordommer, forstår man kanskje ikke hvilke utfordringer andre møter på. Mangel på innsikt kan lede til misforståelser og kommentarer som støter andre.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Lite mangfold

Homogene miljøer står i fare for forsterke eller bekrefte normer i samfunnet. Finnes det lite mangfold kan man gå glipp av ulike perspektiver. Underrepresenterte grupper blir samtidig ekstra synlige når de trer inn i miljøet.

Hvordan er risikoen der du jobber?

Ingen risiko
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko