Forebygging av seksuell trakassering

Dette digitale kurset er en del av Balansemerket, Balansekunsts merkeordning for et tryggere kulturliv. Kurset er til for virksomheter som ønsker å delta i merkeordningen, og for alle andre som har lyst å lære mer om forebygging av seksuell trakassering og maktmisbruk.
Illustrasjon med mange abstraherte figurer på noe som kan likne en rutsjebane. Fargene er turkis, sort, rosa, rød, lys brun, grå og hvit.

Å klikke, lese og reflektere seg gjennom kurset tar omlag en time. Du kan følge den sorte pilen eller trykke på piltastene på tastaturet for å gjennomføre kurset fra A til Å, og du kan dele opp kurset ved å besøke ulike kapitler via menyen.

For best leselighet og tilgjengelighet, sett nettleseren i fullskjermmodus.

Vil du vite mer om hvordan merkeordningen fungerer?

Les mer om Balansemerket

Balansekunst er et samarbeid mellom over 170 kulturvirksomheter som sammen jobber for likestilling og mangfold i kulturlivet.

Vi er opptatt av at et rikt kunst- og kulturliv trenger et mangfold av perspektiver og stemmer. Kunsten skal inspirere, bevege, samle og lære oss ting om oss selv, og om omverden – blant annet. Da er det viktig at kulturlivet oppleves som tilgjengelig og inkluderende for alle, slik at vi får alle historiene fra alle talentene, og kan oppleve kunst og kultur med mange ulike perspektiver.

Vi ønsker oss et samfunn der alle har de samme mulighetene. Da må vi bryte ned barrierer som gjør det vanskeligere for enkelte å lykkes i kulturlivet. Alle i samfunnet skal kunne finne rollemodeller å speile seg i, og alle skal kunne føle seg trygge i kulturlivet. Arbeidet mot seksuell trakassering er en del av dette arbeidet.

Vi lagrer informasjonen anonymt.

Send inn