Normer, likestilling og mangfold

Dette digitale kurset er en del av Balansemerket, Balansekunsts merkeordning for et tryggere og mer inkluderende kulturliv. Kurset er til for virksomheter som ønsker å delta i merkeordningen, og for alle andre som har lyst å lære mer om likestilling, mangfold og anti-diskriminering.
Illustrasjon av abstrakte hoder i ulike størrelser og i fargene rød, lysebrun, rosa, turkis, grå. De er plassert inntil hverandre. Man ser også ett turkist øre og det er små alpelue på tre av hodene.

Å klikke, lese og reflektere seg gjennom kurset tar omlag mellom to og fem timer.

Du kan gjerne dele opp kurset ved å besøke ulike kapitler via menyen. Du kan for eksempel spre kurset over flere dager, og ta noen kurskapitler hver dag.

Du velger selv om du vil fordype deg i stoffet ved å klikke deg videre via lenker i teksten.

Følg den sorte pilen eller trykk på piltastene på tastaturet, så ledes du gjennom kurset.

For best leselighet og tilgjengelighet, sett nettleseren i fullskjermmodus.

Vil du vite mer om hvordan merkeordningen fungerer?

Les mer om Balansemerket

Balansekunst er et samarbeid mellom over 170 kulturvirksomheter som sammen jobber for likestilling og mangfold i kulturlivet.

Et rikt kunst- og kulturliv trenger et mangfold av perspektiver og stemmer. Kunsten skal inspirere, bevege, samle og lære oss ting om oss selv, og om omverden – blant annet. Da er det viktig at kulturlivet oppleves som tilgjengelig og inkluderende for alle, slik at vi får alle historiene fra alle talentene, og kan oppleve kunst og kultur med mange ulike perspektiver.

Vi ønsker oss et samfunn der alle har de samme mulighetene. Da må vi bryte ned barrierer som gjør det vanskeligere for enkelte å lykkes i kulturlivet. Alle i samfunnet skal kunne finne rollemodeller å speile seg i, og alle skal kunne føle seg trygge i kulturlivet.

Kulturfeltet har en unik påvirkningskraft på resten av samfunnet. Representativ og mangfoldig film, musikk, bøker, visuell kunst og scenekunst skaper rollemodeller og kan være en katalysator for likestilling.

Vi lagrer informasjonen anonymt.

Send inn