Avslør hersketeknikker!

Velkommen til Balansekunsts nettkurs om hersketeknikker. Kurset er en del av vår merkeordning for et tryggere og mer inkluderende kulturliv. Kurset er til for virksomheter som ønsker å delta i merkeordningen, og for alle andre som har lyst å lære mer om hersketeknikker.
Illustrasjon av en rosa hånd med sorte negler som balanserer små runde sirkler på toppen av fingrene.

Å klikke, lese og reflektere seg gjennom kurset tar rundt en halvtime. Du kan følge den sorte pilen eller trykke på piltastene på tastaturet for å gjennomføre kurset fra A til Å, og du kan dele opp kurset ved å besøke ulike kapitler via menyen.

For best leselighet og tilgjengelighet, sett nettleseren i fullskjermmodus.

Vil du vite mer om hvordan merkeordningen fungerer?

Les mer om Balansemerket

Balansekunst er et samarbeid mellom over 170 kulturvirksomheter som sammen jobber for likestilling og mangfold i kulturlivet.

Et rikt kunst- og kulturliv trenger et mangfold av perspektiver og stemmer. Kunsten skal inspirere, bevege, samle og lære oss ting om oss selv, og om omverden – blant annet. Da er det viktig at kulturlivet oppleves som tilgjengelig og inkluderende for alle, slik at vi får alle historiene fra alle talentene, og kan oppleve kunst og kultur med mange ulike perspektiver.

Vi ønsker oss et samfunn der alle har de samme mulighetene. Da må vi bryte ned barrierer som gjør det vanskeligere for enkelte å lykkes i kulturlivet. Alle i samfunnet skal kunne finne rollemodeller å speile seg i, og alle skal kunne føle seg trygge i kulturlivet.

Kulturfeltet har en unik påvirkningskraft på resten av samfunnet. Representativ og mangfoldig film, musikk, bøker, visuell kunst og scenekunst skaper rollemodeller og kan være en katalysator for likestilling.

Vi lagrer svarene anonymt.

Send inn